De DNA testen

 

 

U heeft er vast al over gehoort of gelezen.

Sommige fokkers in ons land hebben deze test al bij hun “fokdieren” laten doen.

Eindelijk na vele jaren van onderzoeken, is men er bij de Firma Optigen http://www.optigen.com, er in geslaagd een test te ontwikkelen om via het DNA de oogafwijking vast te stellen die wij kennen onder de naam CEA.

Via het bloedmonster wat men opstuurt kunnen hun testen of de hond drager, vrij of geïnfecteerd zijn met de oogafwijking van Cea. (Collie Eye Anormaly).

We gaan er hier van de veronderstelling uit dat CEA recessief vererft en voorlopig ook van het feit wordt uitgegaan dat het slechts een gen en een Mutatie is die het CEA veroorzaken.

Welke classificerende zijn er bij deze test ?

Normal , is vrij van het CEA gen.d.w.z. beide genen zijn normaal.Deze hond zal nooit geen CEA vererven.

Carrier, drager, hoeft zelf geen last van CEA te hebben, een gen is normaal en het andere is drager.

Affected, geïnfecteerd heeft last van CEA , beide genen zijn dragers van het CEA gen.

 

Hoe kan ik die test laten doen bij mijn hond?

Via de website  Van Haeringen Laboratorium in Wageningen.  Kijk hiervoor op de site.

Dr. van Haeringen Laboratorium

Agro Business Park 100

6708 Wageningen

Nederland 

 

 

Het begin voor ons...2005

Als een van de eerste kennels naast 3 andere kennels in dit land [NL] hebben we onze 4 [stam] honden laten controleren op CEA DNA test via het bloed. 

De bloedtesten werden opgestuurd naar de USA. 

Het gaat hier dus niet om de gewone ogentesten [ zie onderstaande adressen waar dit gedaan kan worden] 

die wij ook doen bij al onze honden, maar om een DNA CEA test. 

D.W.Z. of de honden in hun genen vrij [ normal] zijn en het gen voor CEA dus niet vererven.

Home of Boycaras- Snow

Terverley MaceyGray - Macey

Duke

Dream Cather From Border Paradise - Fraser

zijn alle vier DNA CEA normal [ vrij dus].

Wish, Joy, Kate, Piewie, Chisum, Trevor, Chester zijn via hun ouders DNA CEA Normal [ vrij dus].

Test Results: Genotype of your dog is Normal.

 

2012:

Onze jonge generatie is nu ook op ander dna onderdelen getest

Risk for developing Collie Eye Anomaly/Choroidal Hypoplasia (CEA/CH): This dog will never develop CEA/CH. Significance for breeding: This dog can be bred to any mate and will produce no pups affected with CEA/CH.  For further information, please consult the OptiGen website at www.optigen.com.

Effect op de fokkerij ?

Nu wanneer we onderstaand tabel bekijken zal het u duidelijk zijn.

De te verwachte fokresultaat wanneer u fokt met de volgende ouderdieren.

Ouderdier 1
Genotype

Ouderdier 2     Genotype

Normal/vrij

Carrier/ drager

Affected/ geïnfecteerd

Normal/vrij

All = Normal

1/2 = Normal
1/2 = Carriers

All = Carriers

Carrier/ drager

1/2 = Normal
1/2 = Carriers

1/4 = Normal
1/2 = Carriers
1/4 = Affected

1/2 = Carriers
1/2 = Affected

Affected/ geïnfecteerd

All = Carriers

1/2 = Carriers
1/2 = Affected

All = Affected

 

 Alle andere combinaties  weer gegeven in de witte vakken geven altijd het gevaar van Affected/ geïnfecteerd met CEA.

 

Hoef ik dan nu geen ogentest meer te doen als ik deze testen laat doen bij mijn hond?

Jawel, testen blijft noodzakelijk. De test heeft allen betrekking op de oogziekte CEA en niet voor PRA en Cataract bijv. Vroeger werden pups getest door verantwoorde fokkers met 6-7 weken om zo het CEA beter te traceren. Het kan namelijk op oudere leeftijd achter de lens verscholen gaan zitten. Nu is deze puppy-test niet meer nodig. Ook als je nu een dekreu bezit die Normal is, weet je als eigenaar zeker dat wanneer er pups worden geboren uit een niet geteste teef…jouw reu niet de “veroorzaker” kan zijn als er onverhoopt een CEA pup tussen zit.

 

Wat voor nut heeft deze test?

We kunnen nu als fokkers het CEA uitroeien. Door bewuster combinaties te maken.

Je kunt naast de twee maal NORMAL ouderdieren met CEA normal pups, ook kiezen, als het om een uitzonderlijk bijzondere teef of reu gaat maar Carrier is, deze bewust in te zetten in de fokkerij.

En hieruit een pup aan houden die de kostbare genen van de carrier niet verloren laat gaan.

Het nest of pups die jij kiest laten testen en je haalt daar de Normal pup uit.

Voor ons fokkers is deze test een Godsgeschenk. Een gereedschap waar je bewuster kunt fokken.

Let op: Carriers mag je gewoon mee fokken, om zo het gevaar van een flessenhals in de populatie te voorkomen.

Ze zijn dan niet ziek geen oog afwijking hebben de Carriers [ dragers] zoals het woord zegt het zijn dragers en niet affected- lijders waar je dus NIET mee mag fokken.

 

 

Voor het standaard normale oogonderzoek [ CEA-PRA-Cat] in Nederland kunt U zich wenden tot:

 

Medisch Centrum voor Dieren, Spoed- en specialistenkliniek

Isolatorweg 45, 1014 AS Amsterdam, 020-7400600 , www.mcvoordieren.nl

OOGARTSEN: MH Boevé en AM VerbruggenDiergeneeskundig Centrum Bekenland Geesterseweg 16
7275 BM Gelselaar Dr. M.H. Boevé 0545-481666

Dierenkliniek Bron Kennemerstraatweg 263
1814 GH Alkmaar Dr. M.H. Boevé
Dr. F.C. Stades
Drs. J. Gutteling 072-5112133

Diergeneeskundig Centrum Hopmans Groene Zoom 2
9301 SJ Roden Mw A. Leber DVM 050-5015500

Dierenkliniek Sneek Kanaalstraat 3
8601 GA Sneek Drs. J. Gutteling 0515-412112

Dierenkliniek Emmeloord Espelerlaan 77
8302 DC Emmeloord Drs. J. Gutteling 0527-613500

Dierenkliniek Oost Drenthe Hoofdweg 26 A
7871 TC Klijndijk Drs. J. Gutteling 0591-513151

Specialistenpraktijk De Kompaan Van Reeuwijkstr 34
7731 EH Ommen Drs. J. Gutteling 0529-452580

Veterinaire Specialisten Boxtelsebaan 6
5061 VD Oisterwijk Drs. A. Heijn 013-5285900

Dierenkliniek Hellendoorn Ommerweg 54
7447 RG Hellendoorn Mw Drs. W.G. Roelofsen 0548-655065

Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren Yalelaan 8
3508 TD Utrecht (Uithof) Dr. F.C. Stades,
Dr. M.H. Boevé.
Mw. Dr. Djajadiningrat -Laanen 030-2539411

Dierenkliniek Den Dolder Dr J.C. Boswijklaan 11a
3734 EA Den Dolder Dr. F.C. Stades 030-2282211

Specialistencentrum De Wagenrenk Keijenbergseweg 18
6705 BN Wageningen Dr. F.C. Stades
Mw. drs. R.O.M. van de Sandt 0317-419120

Dierenkliniek Den Heuvel Oirschotseweg 113A
5684 NH Best Mw. Drs. K.J.M. Stróbl 0499-374205

Dierenziekenhuis Limburg Aldenhofstraat 11
6091 GP Neerbeek Mw. Drs. K.J.M. Stróbl 046-4376700

Dierenhospitaal Visdonk Visdonkseweg 2a
4707 PE Roosendaal Mw. Dr. A.M. Verbruggen 0165-583750

Kliniek voor Specialistische Diergeneeskunde Barbarakruid 2
3068 SB Rotterdam Mw. Dr. A.M. Verbruggen 06-10460877

Diergeneeskundig Specialisten Centrum Den Haag
Regentesselaan 190 2562 EH Den Haag Mw. drs. R.O.M. van de Sandt 070-3602424

 

Lees hier eens meer over op de site van de onderzoek lab. in de USA

Engelse sites:

Laboratorium :  OptiGen

Resultaten database van CEA/CL geteste Border Collies gemaakt door Ronni Delay, http://bordercolliehealth.com/CEAdatabase.html

 

 

Situatie 2009

Notitie: inmiddels 2009, kunnen border collies op nog veel meer dna onderdelen worden getest.

De zin of onzin van de onderzoeken laat ik aan ieders eigen mening over.

Men kan momenteel 2009 de volgende DNA testen doen naast de al bestaande CEA DNA test.

 

bullet

DNA Onderzoek Raad van Beheer, afstammings onderzoek.

Duke heeft een eigen DNA profiel .
De Raad van Beheer heeft met het Dr. Van Haeringen Laboratorium (VHL) te Wageningen gesproken over de recente ontwikkelingen op het gebied van afstammingscontrole en DNA-diagnostiek. Naar aanleiding van deze gesprekken wil de Raad van Beheer graag samen met het VHL een pilot starten om te kijken of de Raad een rol kan spelen om de de DNA-technieken voor de Nederlandse kynologie beter beschikbaar te maken. In eerste instantie zal deze pilot zich richten op afstammingsonderzoek, maar zal zich daarnaast zeker ook richten op de beschikbare DNA-diagnostiek voor diverse erfelijke afwijkingen bij rashonden. 

Er zal worden gekeken of middels een centrale regulatie en een goede logistiek het DNA-onderzoek voor de kynologie efficiënt en tegen redelijke kosten kan plaatsvinden. Hiermee wordt beoogt dat het (afstammings)onderzoek voor fokkers laagdrempelig wordt en rasverenigingen dit desgewenst in de toekomst als standaardregel in het fokreglement kunnen opnemen.

De Raad van Beheer inventariseert momenteel onder de rasverenigingen de wensen voor afstammingsonderzoek.
Bron zie website Raad van Beheer http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerij-gezondheid-gedrag-en-welzijn/dna-afstamming-onderzoek/

http://www.vhlgenetics.com/vhl/pdf/20080909.pdf

 

 

 

bullet

MDR-1 DNA test: Het Multidrug Resistance gen 1 (het MDR1 gen) heeft een belangrijke functie in de barriere tussen de bloedvaten en het hersenweefsel. Honden die aan overgevoeligheid voor Ivermectine lijden, blijken overgevoelig te zijn voor een reeks van geneesmiddelen.
bron: http://www.vhlgenetics.com/vhl/webcard.php?artnr=H723

 

bullet

CL DNA test: De ziekte wordt veroorzaakt door een onjuiste opslag van energie in onderdelen van cellen (lysosomen). Doordat de verkeerde opslag plaats vindt in de hersenen, ontstaat een beeld dat hoort bij functieverlies van de hersenen. Symptomen bestaan uit ongecontroleerde bewegingen, verlies van bewustzijn en afwijkend gedrag.

bron: http://www.vhlgenetics.com/vhl/webcard.php?artnr=H721

 

bullet

TNS DNA test: Trapped Neutrophil Syndrome (TNS) is een dodelijke erfelijke afwijking. Neutrofielen zijn voorlopers van de witte bloedcellen, die in het beenmerg geproduceerd worden. In gezonde dieren worden de neutrofielen in het bloed teruggevonden. In dieren met TNS, komen de neutrofielen niet in het bloed maar blijven in het beenmerg. De symptomen kunnen sterk verschillen, afhankelijk van de ziekt die een dier krijgt. Tot de ontwikkeling van de DNA-test was een biopt van het beenmerg de enige methode om de afwijking te detecteren.
bron: http://www.vhlgenetics.com/vhl/webcard.php?artnr=H787

Jonge pupjes die sterven worden vaak verdacht van een soort "fading puppy syndrome".

De meeste pups die dus affected zijn sterven voor hun vierde maand....er is een bekend geval waar de hond pas met 2 jaar en 8 maanden overleed.

TNS ziekte is in div. vast gesteld in vele landen.

Het gevolg van pups met TNS is dat ze infecties niet goed kunnen bestrijden in hun lijfje en dat entingen, en pups kunnen minder groei .

Pups met deze ziekte overleven niet. En moeten nood gedwongen worden ingeslapen.

De ziekte TNS is bij dierenartsen weinig tot niet bekend. En men kijkt vaak alleen naar de infectie en niet waarom die infectie er is...en ni8et normaal wordt aangepakt door de eigen witte bloed lichaampjes van de pup. Vaak denkt men dat het een "fading puppy syndrome" is.

http://www.vhlgenetics.com/vhl/webtable.php?dsrt=hond

Bron vermelding:

 

DR.Van Haeringen Laboratorium , Wageningen Nederland

Mocht u uw Border Collie willen testen, went u zich dan tot bovenstaand Laboratorium.

 

 

Imerslund Gräsbeck Syndroom (IGS)

 

Bij IGS zijn de darmen van een hond niet goed in staat tot het opnemen van vitamine B12. Dit komt door een defect in de eiwitten die B12 normaal gesproken opnemen. Dit defect komt doordat de genen die voor dit eiwit coderen dit niet voldoende of helemaal niet doen. Het gevolg is dat de hond een vitamine B12 tekort krijgt. Dit tekort bouwt langzaam op en de eerste symptomen zie je bij border collies meestal tussen de 6 en 9 maanden. Symptomen kunnen zijn: vermoeidheid/lusteloosheid, niet willen eten en/of niet aankomen in gewicht. Pups groeien vaak minder goed. Haaruitval. Uiteindelijk kan een tekort aan vitamine B12 leiden tot allerlei neurologische klachten, variërend van spierzwakte tot epileptische aanvallen.

IGS is een autosomaal recessieve aandoening, wat betekent dat zowel de vader- als de moederhond het gen door moet geven om pups te krijgen die lijder zijn. Er is inmiddels een DNA test beschikbaar voor IGS.