Vergiften, gevaarlijke stoffen en giftige planten

 

 

Het is in de eerste instantie erg moeilijk om een geheel overzicht te geven van alle vergiften & giftige planten.

 Ik wil een paar van de meest voor de hand liggende planten en vergiften die wij dagelijks tegen komen in ons huishouden behandelen. Ook is het zo dat veel dieren worden vergiftigt door dagelijkse reinigingsmiddeltjes en of medicijnen.

Dieren zijn net kleine kinderen. Je moet ze tegen zich zelf in bescherming nemen. Vandaar dat ik adviseer de giftige reinigings-,verdelgingsmiddelen en medicijnen veilig weg te zetten.

 Wanneer een hond of ander dier vergif heeft binnen gekregen uit zich dat meestal door dat de hond gaat braken, diaree, depressieve indruk maakt, geen eten of drink meer lust. Ze zijn anders dan anders. Waarschuw tijdig uw dierenarts als u denkt dat uw dier iets verkeerds heeft gegeten.

Een hond hoeft b.v. maar op een blad van een giftige plant te kauwen. Het beetje dat hij dan binnen krijgt is voldoende om hem ziek of nog erger te doden.

*

Zout en honden in de winter.

Let op waarschuwing voor Zout!!!! De hoeveelheid zout die een hond fataal kan worden ligt tussen 1,9 en 3,7 gram zout per kg hond, de klachten kunnen tot 72 uur na inname beginnen op te treden, de meest voorkomende klachten zijn braken en/of diarree, maar neurologische klachten kunnen ook optreden. Dit wordt veroorzaakt door uitdroging van de hersenen.

Het lichaam probeert dan door het aanmaken/mobiliseren van bepaalde stoffen om toch vocht vast te houden in de weefsels, waardoor het toedienen van vloeistof (om het zout uit te spoelen en de uitdroging op te heffen) ook met de nodige voorzichtigheid moet gebeuren, anders kan er zwelling van de hersenen optreden en dit kan ook fataal worden. Norit heeft geen zin, want zout bindt niet aan norit. In dit geval was pekel aan de poten de boosdoener, maar ook de (bekende) tip om je hond te laten braken door hem zout te geven kan dus fataal aflopen! Een extra reden dus om de pootjes goed af te spoelen na de wandeling.

Dus naast de haartjes aan de voetjes bij knippen en in wrijven met vaseline, geen ijs of sneeuw laten eten, dus ook uitkijken met zout.

*

Rozijnen dodelijk voor honden.

Fruit eten staat bekend als ‘verstandig snoepen’. Er zijn ook honden die dol zijn op fruit. Maar hoe onschuldig het eten van fruit ook mag lijken, niet al het fruit blijkt even gezond voor uw hond. Zo zijn er inmiddels diverse gevallen bekend van een levensbedreigende vorm van nierfalen bij honden ten gevolge van het eten van druiven of rozijnen. Reeds een handjevol druiven of rozijnen kunnen uw hond al ernstig ziek maken!


VERGIFTIGING
Blijkbaar zit er in druiven (en dus ook in rozijnen, want dat zijn immers gedroogde druiven) een stof die giftig is voor de hond. Tot op heden is helaas niet bekend wat die stof precies is en wat er precies gebeurt in het lichaam, waardoor de hond ziek wordt. Er is inmiddels al onderzocht of het te maken heeft met het voorkomen van bestrijdingsmiddelen tegen insecten of schimmels, of giftige stoffen uit schimmels zelf maar dat bleek niet het geval te zijn. Ook de mogelijkheid van de aanwezigheid van hoge concentraties vitamine D of zware metalen (zoals zink of lood) in de druiven of rozijnen is onderzocht, maar ook die onderzoeken leverden tot nu toe geen bevredigende verklaring op voor de vergiftigingsverschijnselen. Het blijkt ook niet uit te maken of het gaat om druiven uit de winkel of uit eigen tuin. Wat voor giftige stof ook de boosdoener is die de honden ziek maakt, we moeten ons realiseren dat deze stof in een relatief hoge concentratie voorkomt in rozijnen, omdat rozijnen gedroogde druiven zijn. We weten dus nog niet het fijne van de druiven/rozijnen vergiftiging, maar wel bekend is dat er na het eten van een relatief grotere hoeveelheid druiven of rozijnen eigenlijk altijd een ernstige vorm van nierfalen optreedt, die zonder medisch ingrijpen levensbedreigend is voor de patiënt.


SYMPTOMEN
De eerste symptomen die u zult zien zijn herhaaldelijk braken en hyperactief tot nerveus of geagiteerd gedrag. Soms zien we ook diarree. In het braaksel en de ontlasting kunnen we (restanten van) gedeeltelijk verteerde druiven of rozijnen terugvinden. Na ongeveer 24 uur wordt de hond juist heel sloom en suf en hij/zij kan zelfs extreem slaperig worden. De ademhaling wordt onregelmatig. Verder kan de hond buikpijn krijgen en zal op den duur niet meer willen eten en/of drinken. Er ontstaan uitdrogingsverschijnselen. De urineproductie zal uiteindelijk helemaal teruglopen tot nul, als er niet wordt ingegrepen omdat de nieren uiteindelijk volledig stoppen met normaal functioneren.


BLOEDONDERZOEK
Bij bloedonderzoek zien we zoals gezegd duidelijke aanwijzingen voor nierfalen: men vindt over het algemeen een verhoogd ureum, een verhoogd kreatinine en verhoogde gehaltes aan calcium en anorganisch fosfaat. Verhoging van deze bloedwaarden kunnen worden waargenomen vanaf ongeveer 24 uur na het opeten van de druiven en/of rozijnen.


URINEPRODUCTIE
Ten gevolge van het ernstige acute nierfalen zal er zonder medisch ingrijpen steeds minder urine geproduceerd worden. Dit is natuurlijk een levensbedreigende situatie, omdat het lichaam zijn gifstoffen dan niet meer kwijt kan via de urine.


BEHANDELING
Als bekend is dat een hond druiven of rozijnen heeft gegeten, moeten we zo spoedig mogelijk na opname van het fruit de hond laten braken. Daarna moeten er een suspensie van actieve koolstof (Norit®) worden gegeven om absorptie van de giftige stoffen zoveel mogelijk tegen te gaan. De hond moet preventief aan een intraveneus (= in het bloedvat) infuus gelegd worden gedurende 2-3 dagen en iedere dag moeten de nierwaarden gemeten worden. Als na 3 dagen de nierwaarden nog steeds normaal zijn, dan mogen we ervan uitgaan dat het gevaar geweken is. Heeft de hond al vergiftigingsverschijnselen dan moet met behulp van een agressief infuusbeleid en medicijnen die de urineproductie stimuleren de nierfunctie zo goed mogelijk op peil gehouden worden. Er kunnen tevens medicijnen nodig zijn om het braken tegen te gaan. Ernstig acuut nierfalen, waarbij de urineproductie ernstig terugloopt (of zelfs nul wordt) kan aanleiding zijn om een patiënt door te sturen naar een intensive care unit, zoals op de Universiteitkliniek voor Gezelschapsdieren te Utrecht.


PREVENTIE
Wees alert op het voorkómen van het eten van druiven en/of rozijnen! Voer ze in ieder geval nooit aan uw hond en wees er ook op bedacht dat er geen doosjes rozijnen van de kinderen onder bereik van uw hond komen. Als u een druivenstruik in uw tuin heeft staan, zorg dan dat de hond er niet bij kan komen (tenzij uw hond helemaal geen belangstelling toont in de druiven natuurlijk). Voer ook geen krentenbollen, rozijnenbrood of andere lekkernijen waar druiven of rozijnen in verwerkt zijn aan uw hond!
 

Overgenomen en vertaald uit: 'Our Dogs'

Een gezonde, vijf jaar oude hond stierf aan nierfalen, nadat zij thuis een doos rozijnen had opgegeten. In de Verenigde Staten is bekend dat rozijnen giftig kunnen zijn en de dierenartsen aldaar weten ook hoe opgetreden moet worden als een hond er ziek van wordt. Helaas bereikte informatie hierover de Engelse dierenarts pas toen het te laat was.

Kate Prosser uit Cornwall vertelde haar verhaal aan "Our Dogs" in de hoop dat het onderwerp meer bekendheid krijgt bij dierenartsen en hondeneigenaren zodat het helpt sterfgevallen in de toekomst te voorkomen.
Kate's 4 jaar oude Vizsla-teef overleed in het dierenziekenhuis te Bristol aan een nieraandoening, nadat zij vijf dagen daarvoor stiekem een pond rozijnen had opgegeten.
Het leek in het begin vrij onschuldig, vertelde Kate. Op zaterdagmorgen pakte Anya stiekem de doos rozijnen, at ze op en spuugde vervolgens alles uit. De rest van de dag leek ze in orde en ik maakte me daarom ook geen zorgen, maar 's avonds voelde ze toch wat koud aan. Zondagmorgen ontdekte ik dat ze
's nachts had overgegeven en dat ze erg apathisch was, dus binnen anderhalf uur ging ik met haar naar de dierenarts. Kate herinnerde zich een artikel, dat een paar weken eerder in 'Our Dogs' was verschenen, over honden die ziek waren geworden na het eten van gedroogde vruchten. Haar dierenarts had daar nog nooit van gehoord en gaf de hond alleen een middel tegen het overgeven.
Anya werd helemaal niet beter, vervolgde Kate. "Ik schrok geweldig toen ik toevallig in het laatste nummer van het tijdschrift van de Amerikaanse Maatschappij voor Diergeneeskunde een ingezonden brief las die geschreven was door dierenartsen van een 'vergiftencentrum'. Ik ging met Anya terug naar de dierenarts, liet hem het artikel zien. Hij gaf eindelijk toe dat er wel wat inzat en deed een bloedtest. Hij was net zo ontzet als ik toen daaruit bleek dat haar nieren niet goed meer werkten.
Na een vochtinfuus ging het na 48 uur wat beter, maar het volgende bloedonderzoek liet zien dat de nieren helemaal niet meer werkten. Kate stelde voor dat Anya een dialyse via het buikvlies zou krijgen, zoals in het artikel stond, maar de dierenarts zei dat hij daar in zijn praktijk de faciliteiten niet voor had. Het kon alleen in het Langford Dierenziekenhuis in Bristol. Ik zei dat ik haar overal naar toe zou brengen als ze maar de goede behandeling zou krijgen. Het was toen woensdagochtend en haar toestand ging achteruit, dus ik ging zo snel mogelijk met haar naar Bristol. Ze moet geopereerd worden om een katheter in te kunnen brengen. Dat was een zware operatie en in Anya's geval was er maar een kleine kans van slagen. Hoewel de operatie wel was gelukt, ging ze na een paar uur zo achteruit dat er geen kans op herstel was. Om tien uur 's avonds gaf ik toestemming om haar in te laten slapen.

Niet alleen was ik ontzettend verdrietig over het verlies van Anya, ik was ook aangeslagen doordat Engelse dierenartsen schijnbaar niets wisten over dit soort vergiftiging bij honden.
"Anya was een heel gezonde hond, ze deed regelmatig mee aan behendigheidswedstrijden en ze had zich dit jaar gekwalificeerd voor de kampioenschappen. Het was pure pech dat ze rozijnen at en op die manier vergiftigd werd. De vraag blijft of ze nog geleefd zou hebben als ze sneller de juiste behandeling had gehad, maar ik vind wel dat dierenartsen ervan op de hoogte moeten zijn dat dit kan gebeuren."

Uit een onderzoek van dierenartsen van het Amerikaanse 'vergiftencentrum' (APCC) komt het volgende naar voren:
Van 10 honden wordt gemeld dat ze nierfalen ontwikkelden na het eten van een grote hoeveelheid druiven of rozijnen (5 honden - verse druiven, 3 honden aten pitloze blauwe druiven en 5 honden rozijnen).
Twee honden overleden en drie honden moesten inslapen. De overige honden kregen drie weken lang een zware behandeling. Van 4 honden was bekend hoeveel ze ongeveer gegeten hadden en dit varieerde tussen de 275 gram en 1000 gram. Volgens deze dierenartsen moet iedere hond, die meer dan een paar druiven of rozijnen eet behandeld worden.
De oorzaak van de vergiftiging is nog niet bekend. Gedacht wordt aan: schimmels, overdosis Vitamine D3 o.i.d., milieuverontreiniging, pesticiden, zware metalen of giftige stoffen in het fruit zelf.
Voordat de diagnose nieraandoening vastgesteld wordt zijn de ziekteverschijnselen: braken, diaree, sloomheid, geen eetlust en buikpijn.
Deze verschijnselen kunnen wekenlang aanhouden. Bij bloedonderzoek blijkt vaak sprake te zijn van hypercalcemia (een verhoogd kalkgehalte in het bloed). Naarmate de nierbeschadiging zich ontwikkelt, gaan de honden minder plassen. Wanneer ze helemaal niet meer plassen, treedt de dood in.
In sommige gevallen moesten honden, die tijdig medische hulp hadden gekregen, toch inslapen.
Hoewel de exacte oorzaak van de nieraandoening onbekend is, kunnen honden die druiven en rozijnen eten er succesvol voor behandeld worden.
De eerste stap is ontgiften. Het opwekken van braken en het toedienen van geactiveerde houtskool helpt de opname van mogelijke gifstoffen te voorkomen. Honden moeten minimaal 48 uur aan het infuus gelegd worden. De arts moet tenminste drie dagen dagelijks het bloed controleren. Als de bloedwaarden drie dagen normaal zijn, is het onwaarschijnlijk dat de nieren zijn aangetast.
Sommige honden hebben buikvliesdialyse nodig, een proces waarbij het buikvlies (het vlies dat om de organen in de onderbuik heen zit) gebruikt wordt om afvalstoffen te zuiveren, wat gewoonlijk door de nieren wordt gedaan.

bron: Hofstadklanken

 

*

Cacao doppen giftig voor onze honden.

Vele weten dit niet maar onze tuintjes die tegen onkruid beschermd moeten worden, gebruiken mensen steeds vaker Cacao doppen.

Ziet leuk uit is waarschijnlijk zeer doeltreffend.

Maar voor onze honden is dit dodelijk spul.

Meestal gebruikt men als meststof een NPK-meststof (stikstof, fosfaten en kalium). Daarnaast bestaan er een aantal andere minder gebruikte meststoffen, waarin o.a. dierlijke afvalstoffen, meel van oliekoeken en cacaodoppen zijn verwerkt.

Deze cacaodoppen bevatten een grote hoeveelheid Theobromine. Dit is dezelfde stof, die in chocolade verantwoordelijk is voor de vaak ernstige vergiftigingen bij honden.

Deze meststof wordt soms in grote hoeveelheden gebruikt als grondverbeteraar. Honden eten hier graag van en zo krijgen wij jaarlijks melding van enkele gevallen van vergiftigingen. De symptomen kunnen zeer ernstig zijn, afhankelijk van de ingenomen hoeveelheid.

Theobromine geeft een stimulatie van het centraal zenuwstelsel en de hartspier. Daarnaast geeft het een relaxatie van de gladde spieren (vooral de bronchiale) en een verhoogde diuresis. De dood kan optreden 18 tot 24 uur na het optreden van de ritmestoornissen. Er is geen antidota. De behandeling is symptomatisch.

Zie je dat hij- zij dit eet laat haar gelijk braken

[Als uw hond een niet-bijtende stof heeft binnengekregen moet u hem laten braken (theelepel keukenzout achter in de bek en een klein beetje water laten drinken).

Bij bijtende stoffen nooit laten braken maar het dier water of melk laten drinken.

Bij bijtende stoffen in ogen of op de huid direct spoelen met water of melk.

Neem wat braaksel mee naar de dierenarts voor onderzoek.

Neem de verpakking of de stof zelf mee waarvan je vermoedt dat die de boosdoener is.]

en vliegens vlug naar de dierenarts gaan. Uw dierenarts zal een braakmiddel (apomorfine of een ander middel. bv. Domitor)  toe te dienen.

 

Chocolade is giftig voor de hond.

Chocolade kan soms gevaarlijk zijn voor uw hond. Dit hangt af van de concentratie aan cacao, de hoeveelheid die de hond op heeft en de grootte van de hond. Een reep melkchocolade levert meestal niet meer op dan flinke diarree. Deze begint meestal 12 tot 24 uur na het eten van de chocolade. Het kan zijn dat uw hond hiervoor behandeld moet worden door de dierenarts. Melkchocolade in grote hoeveelheden, en minder grote hoeveelheden pure chocolade of chocolade voor het koken kunnen echter ernstiger problemen opleveren. De meest voorkomende symptomen zijn snelle opgewondenheid, onrustigheid, meer plassen, overgeven, en trillende of gespannen spieren. Soms leidt dit tot een verhoogde temperatuur en zelfs tot hartstilstand. Een ernstige vergiftiging kan dodelijk zijn.

Als u weet dat de hond chocolade op heeft, kunt u hem tot één of twee uur daarna over laten geven. Een product als Norit kan de opname van de giftige stoffen in de darmen helpen tegengaan. En als de hond echt veel chocolade op heeft, kunt u het beste contact opnemen met uw dierenarts.

 

Ook Chocolade is gif voor onze honden. Let dus goed op.

Bij het eten van 40 gram chocolade per kilo lichaamsgewicht van de hond komt er theobromine vrij in het lichaam van de hond en hierdoor treedt na 18 tot 24 uur een hartstilstand op. Dit is dus ook bij onze hond gebeurd.
 

Bron info: http://www.poisoncentre.be/article.php?id_article=371

En ook heel interessant om te lezen:

http://www.puppyplaats.nl/giftigvoorhonden.php

http://hertoginhelena.homestead.com/files/vergift.klantinfo.2.htm

 

*

 

Slakkengif dodelijk

Het 'goede' slakkenjaar kan slecht nieuws betekenen voor huisdieren. Een dierenarts  kreeg deze week het eerste slachtoffer: een hond die van slakkengif had gegeten en het dankzij snel ingrijpen ternauwernood wist te overleven.
Metaldehyde heet het dodelijke ingrediënt en het is in veelvoorkomende slakkenvergiften terug te vinden. Het verraderlijke aan het goedje is dat er geen tegengif voor. Het vergif is niet alleen smakelijk gemaakt voor slakken, maar ook vinden huisdieren, vogels en egels het spul aantrekkelijk. Om nog maar niet te spreken over kleine kinderen. "Huisdieren likken het op'', is onze ervaring, "En als ze het hebben gevonden, gaan ze op zoek naar meer.''

 

De eerste symptomen openbaren zich binnen enkele minuten tot drie uur nadat het vergif door het lichaam is opgenomen. Het gaat dan om braken, snelle adem- en hartslag, een wankelende gang, een hoge temperatuur, verwijde pupillen en krampen. Het dier kan zich angstig gaan gedragen. Een te hoge temperatuur kan bovendien leiden tot - blijvend - letsel aan lever en nieren.

 

Wij raden eigenaars in dit geval aan om zo snel mogelijk met het dier naar de dierenarts te gaan wanneer dit zich voordoet. Anders heeft het eten van metaldehyde zonder twijfel de dood tot gevolg. “Verder hopen wij dan ook dat mensen goed de verpakking lezen en metaldehyde zullen vermijden. Tenslotte zijn er ook nog volop natuurlijke manieren om van slakken af te komen. Om slakken uit de buurt van je tuin te houden strooi je het best as uit een houtkachel, grof zeezand,Zout, of houtkrullen en -schaafsel. Aan dit laatste hebben ze een enorme hekel, maar ook is Escar-Go van Ecostyle veilig.''

 

*

Paardenvijgen

De meeste honden vinden paardenvijgen een heerlijk. Sommige honden gaan zich graag uitgebreid in deze geurige weelde wentelen. Een onsmakelijke gewoonte of misschien slechts een kwestie van smaak?
We moeten toch gaan ingrijpen in het 'paardenvijgen -eetgedrag' van onze viervoeter, niet vanwege de smaak, maar vanwege het gevaar.

Paarden behoren - net als honden - regelmatig ontwormd te worden. Ligt de regelmaat bij honden op eens per zes maanden, bij paarden is dat eens per zes weken. Wordt een paard niet ontwormd dan kunt u erop rekenen, dat met de 'Bossche bollen' menig parasiet naar binnen wordt gewerkt.
Wordt zo'n paard echter wel keurig op tijd ontwormd dan kan het effect nog veel schadelijker zijn, want paardenvijgen van paarden die ontwormd zijn met preparaten die organophisphorus bevatten, zijn zeer giftig voor de hond.
Ook de stof voor de ivermectine die in veel ontwormingspasta's voor paarden gebruikt worden is gevaarlijk voor onze collieachtigen.

 

Collieachtige honden zoals onze border collies kunnen gevoelig zijn voor bepaalde gifstoffen die o.a. in wormpasta's voor paarden kunnen zitten (je hebt verschillende soorten werkzame stoffen).

Omdat je nu eenmaal nooit zeker kunt weten wat een paard eventueel gehad heeft aan middelen, lijkt het mij raadzaam om nooit (meer) toe te staan dat de hond(en) paardenmest eet ...
 

 

 top

 

Tuinplanten

Japanse kers. 

wetenschappelijke naam: Taxus cuspidus

Deze plant is zeer giftig.10 % van hun lichaamsgewicht aan dit gif is dodelijk voor uw hond.De hond krijgt een hart stilstand.

Begonia tuberhybrida of te wel de Philodendron


Door het teveel aan calcium in de darmen van het dier welk een allergische reactie te weeg brengt.Verschijnselen: kop hevig schudden,moeilijke ademhaling,diaree,poten in de bek steken.....
Gelukkig is deze plant als ze er op kauwen , irritant aan de bek en geeft ook pijn gevoelens in de bek.Waardoor ze niet snel veel zullen willen opeten.Dus als u planten in huis heeft van de Araceae familie wees dan op uw hoeden.

Rododendron

Wetenschapelijke naam: Nerium oleander, Digitalis purpura.

Maar ook :Rhododendrons, lily-of-the-Valley, laurel, oleander, azalea, foxglove, etc.

Deze groep van ordinaire planten bevat de stof cardiac glycosides. Cardiac glycoside is een medicijn middel dat vele jaren in medicijnen voor hartkwalen werd gebruikt bij mensen en dieren.

Vergiftiging verschijnselen kunnen zijn : diaree,coma geraken, hart stil stand.Gelukkig smaakt ook deze plant niet echt lekker voor de hond.

 

 

Nacht schade

Wetenschapelijke naam:Solanum dulcamara, Solanum nigrum, Physalis.
Maar ook: Chinese lantaarn, Kerstmis kers.

Maar denk ook eens aan de buxus,kerst ster,gouden regen,Amariles,cyclamen,hyaciten,iris,Lelietjes van Dalen,oleander,pioenrosen.

 

Met medicijnen is het ook oppassen geblazen.Te denken valt o.a. aan Aspirine,Ibuprofen, maar ook de andere mensen/dieren medicijnen moeten goed worden op geborgen.

Ook bedorven etensresten, bestrijding middelen, auto koelvloeistof of olie, aceton, verf verdunners, kunnen een hond of ander dier behoorlijk ziek of zelfs dodelijk zijn.

Maar ook stoffen waar je zo niet bij stil staat zijn giftig voor onze hond.Denk maar eens aan de chocolade.De nieren kunnen deze giftige stoffen niet verwerken.

Huishoud schoonmaak middelen:poets middelen,was middelen enz.

Bestrijdingsmiddelen zoals b.v.: rattengif,pokon,pesticide...enz.

Ook paarden mest is bijzonder giftig.Bij grote hoeveelheden en als de paarden net ontwormt zijn kan dit de oorzaak zijn dat uw hond behoorlijk ziek is.

 

Er zijn echter ook stoffen die heel positief werken voor uw hond maar wel met mate denk er om.

Te denken valt aan b.v.:

top

1.        Knoflook is een prima middel tegen vlooien.

2.       Magere yoghurt en kwark. Wanneer uw hond last heeft van veel gas ophoping...geef eens een paar theelepels yoghurt onder zijn voer.Ook ingevroren met wat vanille is een lekkere verfrissing voor uw hond op warme dagen.

3.     Houdt altijd in de gaten waar uw hond op ligt te kauwen. Ik merk dit zelf thuis. Steeds als ze ergens mij verdacht liggen te kauwen, neem ik het hun af, om te bekijken of dit wel veilig is.

5.        Appel,groente,wortel,banaan,sinasappel zijn heel goed voor uw hond.Maar wel in mate....

6.     Door uw hond regelmatig eens te borstelen en eens lekker te masseren ziet u ook gelijk of er geen wondjes of andere afwijkingen zijn.Kijk ook even in zijn bek en oren.

7.    Wanneer uw hond al een beetje te dik is, geef hem dan niet ook nog naast zijn dagelijkse portie ook nog tafel restjes.

8.      Laat uw hond binnen of in een schone droge en tocht vrije kennel slapen.

9.    Bij verdacht lichamelijke afwijkingen, ga naar een dierenarts.Deze kan uw hond weer prima helpen.

 

Uien zijn giftig !

Uien [voor alle planten uit het geslacht Allium (Nl. naam Look) waar de ui toe behoort.


Dus bv. ook bieslook, prei, sjalotten, sierui, enz.zijn giftig voor uw hond.

Vergiftiging door ui veroorzaakt Heinz 
body bloedarmoede/hemolytische anemie. Heinz lichaampjes 
zijn kleine bel of blaasachtige delen die uit een rode 
bloedcel steken en kunnen worden gezien als de cellen 
gekleurd zijn. Deze bel is een zwakke plek in de rode 
bloedcel en daarom heeft de cel een verminderde 
levensduur en wordt vroegtijdig afgebroken. Wel is de 
mate van vergiftiging afhankelijk van de dosering, dus 
hoe groter het dier, hoe meer ui genuttigd moet worden 
om giftig te zijn.


Als er veel rode bloedcellen geďnfecteerd 
zijn en afgebroken worden, is het resultaat 
bloedarmoede, een vorm van hemolytische anemie. Niet 
alleen uien, maar ook Acetominophen (Tylenol) en benzocaine bevatten stoffen, die Heinz body bloedarmoede 
kunnen veroorzaken bij de hond.
Symptomen van uien vergiftiging zijn onder andere:

Donker rode-bruine urine (hemoglobine in de urine)


Bleke slijmvliezen

Snelle, zwakke pols

Wankelen, waggelen, duizeligheid

Het giftige effect van de uien is 
hetzelfde wanneer de ui rauw, gekookt of gedroogd is. De 
afbraak van de rode bloedcellen is vaak verscheidene 
dagen na inname van de ui zichtbaar in het bloed 
(laagste hematocriet rond 5 dagen na inname). Dagelijks 
voeren van uien kan een toenemend effect hebben, vanwege 
voortdurende vorming van Heinz lichaampjes, dan wanneer 
het dier een enkele keer ui heeft gegeten met een 
tussenpoos tot de volgende blootstelling en dus zo het 
beenmerg de kans geeft de rode bloedcellen te 
regenereren. 

 

Opmerking: Knoflook is dus veilig voor je 
hond als je het met mate gebruikt en kan helpen bij tal 
van dingen zoals winderigheid, vlo preventie en het 
heeft natuurlijke antibiotische eigenschappen.
Bron: Dr. W Wallner


top

 

 

Nederlandse benaming

Latijnse benaming

Giftig deel

Symtomen / Gevolgen

 

Gloriosa Sumerba

Alle

Dieren zijn er zeer gevoelig voor maar eten zelden van de plant. Drie druppels van het melksap zijn dodelijk binnen 15 min.

Ajuin

Allium cepa

vooral de bol

Een hond die regelmatig ui eet in zijn voeding wordt slaperig en produceert grote hoeveelheden bruine urine en groenzwarte faeces.

Antivries

 

Ethyleenglycool

Laten braken en onmiddellijk naar dierenarts

Autobatterij, Metaalreinigers

 

Zuren

Uitwendig: spoelen met water
Inwendig: natriumbicarbonaat (dubbelkoolzuur soda), eiwit e.d.
Dierenarts raadplegen

Avocado

 

Plant & pitten

Dodelijk!
(Het vruchtvlees is niet dodelijk)

Beenderen

 

Van kip, varken en konijn

Af te raden i.v.m. nare gevolgen voor de spijsvertering bij de hond alsook gevaar op splintering en darmperforatie

Bergvlier

Sambucus racemosa

Onrijpe bessen

Braken

Bittere amandel

Prunusculcis

Alle

Plotselinge dood na opwinding, samentrekkingen en ademhalingsstoornissen. 40 tot 70 bittere amandelnootjes zijn reeds een dodelijke dosis

Blauwe monnikskap / Gele monnikskap

Aconitum napellus

Vooral wortels en zaden, ook de honing. Meest gif- tig net voor de bloei.

Eén van de meest giftige planten voor mens en dier. Spierverlamming, eerst prikkeling, later verlamming van tong en keel. Maagpijn, braken, kolieken, buikloop, rillingen en zweten. Ademnood, verslechterende hartwerking en tenslotte dood door verstikking. 5 gr. wortels zijn dodelijk voor een hond van gemiddelde grootte.

Bolderik

Agrostemma githago

Rijpe zaden

Honden zijn er zeer gevoelig aan. 2 - 4 gr. per kilo lichaamsgewicht is dodelijk. Bij lagere dosis ontstaat een chronische vergiftiging.

Brak water / stilstaand water / waterplassen

 

 

Gevaar voor botulisme!

Chocolade

 

Theobromine

Braken en stuiptrekkingen. 200 gr. pure chocolade is voor een hond van 25 kg. zelfs dodelijk.

Diefenbachiasoorten

 

Stengel en bladeren

Braken, buikloop, pijnlijke urinelozing, onzekere bewegingen, sufheid, verminderde ademhaling.

Eenbes

Paris quadrifolia

Alle, vnl. worstelstok en bessen

Bessen veroorzaken braken, kolieken, buikloop en pupilvernauwing.

Engbloem

Vincetoxicum hirundinaria

Alle delen, ook de zaden

Vergiftiging komt zelden voor maar kan zwaar zijn: koorts, buikloop, blaas- en nierontsteking, algemene verzwakking. Wortel is braakwekkend.

Gekroonde lantana

Lantana camara

Onrijpe vruchten mogelijk ook ander delen

Na contact en onder zonlicht: huidaandoeningen. Bij inname: leverschade, slapheid, bewustzijnsverlies, en soms de dood tot gevolg. Rijpe vruchten zouden kunnen gegeten worden.

Gele lis

Iris pseudacorus

Bladeren en wortelstok

Bij grote hoeveelheden: hevige maag- en darmontsteking, zware bloederige buikloop, en eventueel de dood tot gevolg.

Genadekruid

Gratiola officinalis

Bladeren en stengel

Sporadische vergiftiging

Gevlekte scheerling

Coniium maculatum

Jonge bladeren voor de bloei en onrijpe zaden.

Honden zijn er gevoelig aan maar hebben een natuurlijke afkeer door de smaak.

Gewoon guichelheil

Anagallis arvensis

waarschijnlijk alle

Zeer gevoelig: maag- darmkanaal ontsteking en bloedklontering met de dood tot gevolg.

Gifsla

Lactuca virosa

melksap

Duizeligheid, hevig zweten, opgewondenheid, de dood kan intreden door hartstilstand.

Goudenregen

Laburnum anagyroides

Vooral bloeiwijzen, wortels, zaden, bladeren en bast

Geringe kans op dodelijke vergiftiging daar zij vrij snel moeten braken.

Grote watereppe

Sium latifolium

Zaden en wortels

Opwinding, bewegingloosheid, maag- darmontsteking, kolieken, soms zelfs de dood.

Herfststijlloos

Colchicum autumnale

alle

Bij een dagelijkse kleine hoeveelheid stapelt het gif zich op (cumulatief) en heeft de dood tot gevolg. Honden graven soms de knollen op (300 mg. per kg. lichaamsgewicht is fataal)

Herik

Sinapsis arvensis

Zaden en groene delen

Huidirritatie, irritatie van maag- en darmkanaal, lever en nieren.

Honingklaversoorten

Melilotus

Mogelijk alle

Honden zijn er zeer gevoelig aan. Ieder dier reageert echter anders. Algemeen verschijnsel: maagbloeding.

Hyacint

Hyacinthus orientalis

Bol, bolhuid, zaad, bladeren en bloem

Braken en purgatief

Kerstroos

Helleborus niger

Alle, ook wortelstok

Zeer giftig en zelfs fataal

Klimop

Hedera helix

Bladeren en vooral bessen

Fataal. Bessen hebben wel een bittere smaak.

Kruiden en specerijen

 

 

Mogen in het hondenvoer niet voorkomen aangezien ze schadelijk zijn.

Kruidvlier

Sambucus ebulus

alle, ook rijpe vruchten

Maag- darmontsteking met braken en buikloop.

Lathyrussoorten

Lathyrus

Alle, voornamelijk de zaden

Osteolathyrisme: scheikundige blokkage die leidt tot verweking van bloedvaten, pees- en beenderweefsels waardoor skeletafwijkingen ontstaan.
Neurolathurisme: Stijve moeilijke gang en verlamming van o.a. het strottenhoofd

Laurierkers

Prunus laurocerasus

alle delen, voornamelijk zaad

Dodelijk giftig na het eten van blad en zaden

Lavendelheide

Andromeda polifolia

Bloemen en bladeren

Zie Rhododendron

Lelietje-der-dalen / Meiklokje

Convallaria majalis

alle

Fatale dosis: 2,5 g. gedroogde bladeren. Verliest zijn giftigheid niet bij droging

Lepelboomsoorten

Kalmia

Bladeren, bloemen en takken

Zie Rhododendron

Liesgras

Glyceria maxima

Alle

Neerhangende kop, verdwaasdheid, versnelde ademhaling, wankele gang. Neervallen, niet meer opstaan, stuwingen in de mond en oogspieren, verwijdering pupillen, versnelde hartslag, brommende ademhaling, stuipen en de dood als gevolg. Dodelijke dosis: 5 g. vers weefsel per kg. lichaamsgewicht.

Maretak, vogellijm, mistel

Loranthaceae

Voornamelijk bladeren en bessen

Fataal

Mergkool

Brassica oleracea

 

Braken, rusteloosheid, buikpijn, diarree

Mierikswortel

Armoracia rusticana

Stengel, bladeren en wortel

Zie zwarte mosterd

Muizengif, rattengif

 

Thallium

Raadpleeg dierenarts: behandeling thuis mogelijk

Muizengif, rattengif

 

Warfarin

Inwendige bloedingen, bleke slijmvliezen, zwakte, raadpleeg dierenarts, behandeling thuis mogelijk

Muurpeper

Sedum acre

Voornamelijk het kruid

Aantasting van de slijmvliezen, braakwekkend en purgerend.

Oleander

Nerium oleander

Bladeren, bloemen, bast, vrucht, sap. Behoudt zijn giftigheid ook na droging

Zie vingerhoedskruid

Oosterse levensboom

Thuja orientalis

Voornamelijk bladeren

Zie Westerse levensboom

Overblijvend bingelkruid

Mercurialis perennis

Voornamelijk zaad en wortels

Gebrek aan eetlust, kolieken, lichte darmverstopping, dieren kunnen eerst niet urineren, later met pijnlijke lozingen en roodgekleurde urine, soms moeilijke bewegingen die pijnlijk zijn, zwelling van het lichaam door gas ophoping en de dood binnen 8-10 dagen.

Palmboompje / Buxusplantjes/boom

Buxux sempervirens

Alle, voornamelijk de bladeren en de bast. Ook na droging.

0,8 gr. Buxine leidt reeds tot de dood.

Paternosterboompje

Abrus precatorius

voornamelijk zaden

Eén tot enkele zaden zijn fataal.

Peperboompje Zwart peperboompje

Daphne mezereum / Daphne laureola

Alle delen, voornamelijk bast en bessen.

Sap is bijtend en veroorzaakt blaren op huid die zonder verzorging open etterende wonden worden. Na inname: brandend gevoel en blaren in mond, keel, slokdarm en maag. Opzwelling van tong, lippen; speekselvloed, braken, kolieken, bloederige buikloop, hevige dorst en bloederige urine, verwardheid, nierbeschadiging, flauwte, ademnood en eventueel zelfs de dood tot gevolg.

Peterselie

Petroselinum crispum

Vruchten, andere delen niet

Verse bladeren zijn giftig voor dieren

Pruikeboomfamilie

Anacardiaceae

Melksap

Buikloop, maag- darmontsteking, kolieken, soms zelfs de dood als gevolg

Pruim, kwets

Prunus domestica

Zaad en wortelschors

Het eten van grote hoeveelheden pruimen-, kwets- of roosjespitten kan dodelijk zijn.

Rattenvergif / Vuurwerk

 

Fosfor

Braken, diarree, buikpijn, flauwvallen. Laten braken en dierenarts raadplegen

Rhododendron, azalea, alpenroos

Rhododendron spp.

Bladeren, bloemen en honing van de bloesem

Zeer giftig: stimuleert eerst en remt dan de spieren af, speekselvloed, tranenvloed, neusslijmvliesontsteking, braken, stuipen, hevige transpiratie, vertraagde hartwerking, verlaagde bloeddruk, slaperigheid en verslapping van de ademhaling, coma en dood als gevolg.

Ridderspoor

Delphinium consolida

Alle, vooral zaden en onrijpe vruchten

Bij grote hoeveelheden: speekselvloed, braken, bewegingsstoornissen

Schoonmaakmiddel, vetoplosser, gootsteenontstopper

 

Alkali

Uitwendig: spoelen met water
Inwendig: azijn geven. Dierenarts raadplegen

Sierpompoenen, pompoen, kalebas

Cucurbita pepo

Mogelijk alle plantendelen, zeker zaden en vruchten

Braken, purgatief

Slaapbol, Blauwmaanzaad

Papaveraceae

Alle, behalve rijpe zaden

Geestelijke opwinding, verhoogde fysiologische activiteit, slaperigheid, slapte, verhoogde dorst, diepe slaap met zwakke en onregelmatige ademhaling, zwakke pols, daling lichaamstemperatuur, coma en dood bij overdosis. Er is gewenning aan het alkaloďde morfine. Verslaving kan binnen enkele jaren tot de dood leiden.

Spekwortel

Tamus communis

Wortelstok en bessen

Zeer gevoelig: braken en purgatief

Springkomkommer, Spuitaugurk

Ecballium elaterium

Alle delen, voornamelijk vruchten

Waterige buikloop, bewegingloosheid, stuipen, verzwakte polsslag en afkoeling van het lichaam: de dood kan snel intreden.

Stinkend nieskruid

Helleborus foetidus

Zie kerstroos

Zie kerstroos

Stinkende gouwe

Chelidonium majus

Stengel en bladeren maar vooral de wortel

Bij grote hoeveelheden: bloederige ontsteking van maag en darmkanaal, maagbloedingen, bloedstuwing in de lever en de longen, duizeligheid, sufheid en eventueel dood als gevolg

Tabak

Nicotiana tabacum

Alle, behalve de rijpe zaadjes

Bij roken verdampt het gif Bij rechtstreekse inname van plantendelen: braken, buikloop, slijmvliesprikkeling, opwinding, versnelde ademhaling, speekselvloed, spiertrillingen, depressief: geen eetlust, ongecoördineerde bewegingen, verlamming van de gestreepte spieren en dood door verstikking. Fatale dosis: 5 - 25 g

Taxusfamilie

Taxaceae

Bladeren, schors en zaden

Bladeren en bessen zijn dodelijk giftig. Giftige dosis: 8 g. per kg. lichaamsgewicht. Opgelet: de bessen worden soms overgebracht in de mest van vogels. De bessen behouden hun giftigheid.

Tomaat

Lycopersicon lycopersicum

Vooral stengels, bladeren, groene en onregelmatig gerijpte tomaten.

Gevaar bij het knagen aan de stengels

Rouw Varkensvlees

 

 

Af te raden i.v.m. ziekte van Aujesky (veroorzaakt door besmet varkensvlees)

Vingerhoedskruid

Digitalis purpurea

Alle, vnl. bladeren en zaden

Fatale dosis: 2,5 g. gedroogde bladeren. Verliest zijn giftigheid niet bij droging

Voedsel algemeen

 

Te warm of te koud

Ernstige maag- darmstoornissen

Waterscheerling

Cicuta virosa

Sap van alle delen

Stuipen, spierkrampen. Dodelijke dosis: 50-100 mg. per kg. lichaamsgewicht.

Watertorkruid

Oenanthe aquatica

Voornamelijk de wortel

Zeer giftig en fataal: stuipen en spierkrampen

Westerse levensboom

Thuja accidentalis

Alle bovengrondse delen, vnl. bladeren

Speekselafscheiding, kolieken, bloederige buikloop, verlamming, kouder worden van de ledematen, gevolgd door de dood.

Wolfskers

Atropa bella-donna

Wortels, bessen, bloemen, bladeren

Honden zijn er zeer gevoelig aan.

Zeegroen Rus

Juncus Inflexus

Alle

Blindheid, stuipen, krampen, vermagering, soms de dood door hersenbloeding.

Zomer-winterkoolzaad

Brassica napus var. Napus

De zaden

Irritatie van huid, maag- en darmkanaal, lever en nieren en schildklierremmend.

Zomer-, winter-, knolraapzaad

Brassica rap

Zie koolzaad

Zie koolzaad

Zwarte mosterd

Brassica nigra

Vooral zaden, in mindere mate stengels en bladeren

Ontsteking maag- en darmkanaal, lever, nieren en huid, sufheid, overvloedig slijm op de muil, hevige kolieken, darmverstopping, ongecontroleerde bewegingen en dood door verlamming van ademhalings- en hartspieren.

top

 

Een Adder, beet wat nu?

Preventie van beten is van groot belang!

Bij ons op de Brunssummerheide- Limburg bv zijn adders.

Wat moet je doen als je hond wordt gebeten...?

 
Slangen bijten zelden honden. Hooguit zelfverdediging.
Aanlijnen van je hond is raadzaam in een natuurgebied. Is in de meeste natuurgebieden verplicht, zeker met jachthonden.
Als je weet waar adders voorkomen, deze plek vermijden.
Adders zijn met name actief tussen mei en september bij warm weer.
 
Verder is niet elke slangenbeet van een adder, er zijn ook ringslangen en hazelwormen. De Adder is een vrij forse, wat dikke slang met een driehoekige kop en donkere zigzagstreep over de rug.
 
Adderbeten kunnen dodelijk zijn, zeker voor kleinere honden. Er is geen antiserum voor honden in Nederland beschikbaar.
 
Na een beet kan je verschillende zaken doen met wisselend succes:
1. Zelf rustig blijven
2. Hond rustig houden
3. Gebeten ledemaat laag houden
4. Eventueel een band - riem - stropdas  MET LICHTE DRUK een de proximale kant (dus aan de kant van het lichaam) aanleggen en de lymfetoevoer naar het centrale lichaam te beperken.
5. met de hond naar de dierenarts, vocht geven (onderhuids of in de ader in ernstige gevallen) en de wond behandelen, als regel met antibiotica en eventueel met pijnstillers en ontstekingsremmers.

 

*

 

Neem gelijk contact op met uw dierenarts a.u.b. bij enig verdenking ook.

Ik ben geen dierenarts en kan u dus ook niet als zodanig helpen.

 

 

top