Show Bizz

 

Jaarlijks worden er veel hondententoonstellingen georganiseerd waarop  keurmeesters beoordelen in hoeverre de honden het ideaal beeld van hun ras benaderen.

 Tentoonstellingen maken een noodzakelijk onderdeel uit in de kynologie (kynologie = alles wat met het houden en fokken van honden te maken heeft). 

Heeft U, na U zeer goed op de hoogte te hebben gesteld dmv. boeken en na lang praten met zeer veel mensen, besloten dat U gaat tentoonstellen.

Misschien fokt U af en toe een nestje.

Maak eer u een b.c. aanschaft voor de show dit dan ook zeer duidelijk naar de fokker toe.

Zodat de fokker bij wie U een hond koopt, ook weet dat zijn naam in de kynologie verder zal worden gebruikt! 

Weet echter wel: kampioen worden er maar enkele!De fokker kan u dus nooit garanderen of een hond kampioen wordt.

  Uw hond wordt dus gekeurd door een erkende keurmeester.

Een rasgespecialiseerde of allround [die meerdere herdersachtige b.v.keurt ] keurmeester.

 Deze heeft enkele examens moeten afleggen voor de Raad van Beheer. Hij of zij beoordeelt de hond uitsluitend op schoonheid. d.w.z. of de hond het ideaalbeeld van het ras nabijkomt en in hoeverre. 

 

 

Klasse indeling

 

In onderstaande tabel kunt u de diverse klasse indelingen voor de diverse exposities terugvinden zoals die gelden per 1 januari 2006.

 

LET OP

 

 

De beslissende datum met betrekking tot de leeftijd is de dag waarop de hond wordt geshowd.

 

CAC kan aan de hond uit alle klassen vergeven worden, behalve aan honden die ingeschreven staan in de Babyklas en Puppyklas.

 

CACIB wordt niet vergeven in Baby-, Puppy-, Jeugd- en Veteranen klassen.

 

Het openstellen van een Kampioensklasse geldt alleen voor Kampioenschapsclubmatches en Clubmatches van rasverenigingen. Dus niet voor een Clubmatch georganiseerd door een Kynologenvereniging.

 

Kampioenshonden mogen op een clubmatch van een Kynologenvereniging uiteraard wel in andere klassen worden ingeschreven.

 

Inschrijven in de Kampioensklasse op een Kampioenschapsclubmatch is niet verplicht. Kampioenshonden mogen ook in andere klassen inschrijven.

 

 

 

 

 

 

O   = Optioneel

V   = Verplicht

V *= Uitsluitend verplicht bij CM van rasvereniging


 

Klassen

Leeftijd

CACIB show

CAC show

Kampioensch. Clubmatch

Clubmatch

Baby klasse

Tot 6 mnd

O

O

O

O

Puppy klasse

6 tot 9 mnd

O

O

O

O

Jeugd klasse

9 tot 18 mnd

V

V

V

V

Jonge Honden klasse

15 tot 24 mnd

V

V

V

V

Open klasse

Vanaf 15 mnd

V

V

V

V

Gebruikshonden klasse

Vanaf 15 mnd

V

V

V

V

Kampioens klasse

Vanaf 15 mnd

V

V

V

V *

Veteranen klasse

Vanaf 8 jaar

V

V

V

V

Fokkers klasse

Vanaf 9 mnd, door exposant gefokt.

n.v.t.

n.v.t.

O

O

Collectieve klassen

 

 

 

 

 

Fokkerij klasse

Min. 3, max. 5 honden zelfde ras/variëteit/ fokker, mogelijk versch. eigenaren

O

O

O

O

Koppel klasse

Reu en Teef van zelfde ras/variëteit én eigenaar

 

O

O

O

O

Nakomelingen klasse

Reu/Teef met min. 3, max. 5 eerste generatie nakomelingen

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/benelux-winner/ ingang 1-1-2016

 

 

 

De keurmeester plaatst de honden achter elkaar.

Zijn er b.v. 5 honden, waarvan driemaal U, tweemaal ZG en eenmaal G, dan ziet het keurmeesterverslag er als volgt uit: hond A: 1U, hond B: 2U, hond C: 3U, hond D: 4ZG, hond E: 5ZG, en hond F: 6G. 

Het keurmeesterverslag vermeldt bovendien de kwaliteiten en fouten van de hond. Op grote tentoonstellingen is een nationaal en internationaal kampioenschap te winnen door een reu en een teef van elk ras: het zgn. `Certificat d`Apitude au Championnat` (CAC) en het zgn. `Certificat d`Aptitude au Championnat de Beautè' (CACIB).

 

Uitmuntend:
De kwalificatie "uitmuntend" mag slechts worden toegekend aan die honden, die zodanig aan de standaard van hun ras voldoen, dat een geringe afwijking of een kleine fout het ideale rasbeeld niet stoort. Deze kwalificatie kan slechts worden toegekend aan honden, waarvan de kwalificatie van dien aard is, dat zij eventueel alleenstaande, voor een kampioensprijs in aanmerking komen.

Zeer Goed:
De kwalificatie "zeer goed" mag worden toegekend aan honden, die in het algemeen aan de standaard van hun ras voldoen. Door enkele onvolkomenheden, die het ideale rasbeeld storen, kunnen zij niet in aanmerking komen voor de kwalificatie "uitmuntend".

Goed:
De kwalificatie "goed" wordt toegekend aan honden die nog wel aan de standaard van hun ras voldoen, maar door meerderde afwijkingen, die het ideale rasbeeld duidelijk storen of door een ernstige fout, kunnen zij niet in aanmerking komen voor de kwalificatie "zeer goed".

Matig:
De kwalificatie "matig" wordt toegekend aan honden, die in te geringe mate aan de standaard van hun ras voldoen en aan honden die door een zeer ernstige fout niet voor een hogere kwalificatie in aanmerking komen.

Diskwalificatie:
Diskwalificatie kan alleen geschieden op grond van de in de standaard genoemde voorwaarden. Honden die niet aan de standaard van hun ras voldoen, komen niet voor de toekenning van een kwalificatie in aanmerking.

 

Wanneer je nu een geregistreerde[stamboom die is geregistreerd bij de Raad van Beheer] hond hebt, dan kun jij je hond inschrijven voor een hondententoonstelling.

Om jezelf en de hond goed voor te bereiden voor een show, raad ik u aan eerst bij een vereniging een cursus showtraining te volgen.

Maar ook hoe je jouw ras moet verzorgen eer je hem in de ring brengt. Vraag ook vooral informatie aan je fokker, want deze weet als geen ander hoe het moet!

Na maanden oefenen is het dan zo ver, je gaat naar de kiosk en koopt een hondenmagazine en bekijkt waar en wanneer er een show wordt gehouden. Je knipt het aanmeldingsformulier uit en vult het in.[of aanvragen bij het desbetreffende secretariaat].

Deze stuur je dan vervolgens naar de secretaris van de vereniging die de show organiseert. Je blijft de oefeningen van het voorbrengen doen. Zorg dat de hond nu wordt geënt, want dat heb je straks nodig,als je langs de  dierenartsen komt eer je naar binnen gaat. En let er ook op dat jouw teefje niet net op dat moment loops moet worden. Schrijf dan niet in want je mag dan niet binnen. Wacht dan nog even. Ook moet je op de conditie van de hond letten, dus niet net pups hebben gehad of de vacht verloren hebben.

 

Dan de laatste week voor de show,begin je aan de voorbereidingen van de verzorging van je hond.

Informeer bij je fokker wat er geknipt, geschoren of gekamd enz. moet worden!!

En dan die laatste nacht, angst zweet en niet kunnen slapen. Maar even de broodjes smeren en de tas nog eens na kijken of alles er in zit. Kleed u ook netjes en niet in een jogging broek.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen is het geen gezicht een mooie hond met een baas er naast die in de kreukels ligt.

Dan vertrek je ook ruim op tijd zodat je op je gemak kunt rijden[houdt rekening met files].

Als je het gebouw binnen komt, ga je eerst door de geneeskundige dienst, hier houdt je het entingboekje gereed en de kaart waar je nummer al opstaat. Echter dit is nu verandert sinds 2006....

Vervallen verplichte veterinaire keuring ( per 1 januari 2006 )

 

Per 1 januari 2006 is de Veewet door de Rijksoverheid ingetrokken. Dit betekent dat, gelet op de positieve stemming over het afschaffen van de Veterinaire Keuring op onze evenementen, het Bestuur van de Raad van Beheer op woensdag 11 januari 2006 heeft vastgesteld dat, met het intrekken van de Veewet, de artikelen in het Kynologisch Reglement die betrekking hebben op de verplichte veterinaire keuring, niet meer van toepassing zijn.

 

In plaats daarvan komen tijdelijk de volgende uitvoeringsregels:

  1. Alvorens de honden tot de expositie of de wedstrijd worden toegelaten, dienen de eigenaren schriftelijk te verklaren dat de honden voldoende gevaccineerd, tegen hondenziekte (distemper, ziekte van Carré), parvovirus diarree, ziekte van Weil (leptospirose), besmettelijke leverziekte (infectieuze hepatitis, HCC) en indien van toepassing (bij honden van buiten Nederland) ook hondsdolheid (rabies), middels ondertekening van het inschrijfformulier.

  2. Aangezien op de inschrijfformulieren voor 2006 bovenstaande verklaring nog niet woordelijk staat vermeld, dienen de organisaties van exposities per 2007 deze verklaring van voldoende vaccinatie toe te voegen aan (de meertalige bijlage van) het inschrijfformulier. Daarbij dient tevens vermeld te worden dat de deelnemers, het inentingsboekje / dierenpaspoort bij zich dienen te dragen, zodat dit op verzoek getoond kan worden.

  3. Aangezien de inschrijfformulieren voor dit jaar al in omloop zijn, geldt in 2006, dat deelnemers bij de bevestiging van inschrijving aan de tentoonstelling door de organisator geïnformeerd dienen te worden over de vaccinatieplicht bij deelname aan de tentoonstelling. Daarbij dient tevens vermeld te worden dat de deelnemers, het inentingsboekje / dierenpaspoort bij zich dienen te dragen, zodat dit op verzoek getoond kan worden.

 

Voor tentoonstellingen op CAC en/of CACIB niveau gelden daarnaast de volgende extra regels:

  1. Voor honden die niet in de catalogus zijn ingeschreven maar toch tot de expositieruimte worden toegelaten, dienen de eigenaren aan de ingang een verklaring te ondertekenen dat zijn/haar hond(en) voldoende is gevaccineerd.

  2. Er dient een dierenarts bij de ingang te staan van 08.00 tot 10.00 uur. Deze dierenarts beslist, bij het binnenlaten van de ingeschreven honden, of hij/zij een hond nader wil onderzoeken. Als de dierenarts besmettingsgevaar vreest, dan wordt de betrokken hond onmiddellijk afgezonderd. De organisator draagt er zorg voor dat de betrokken hond in quarantaine geplaatst kan worden;

  3. Naast de verplichte aanwezigheid van een dierenarts bij de ingang van 08.00 tot 10.00 uur, dient er gedurende de hele dag een dierenarts aanwezig te zijn in het gebouw of op de locatie, dan wel dient deze dierenarts voor een spoedgeval binnen tien minuten aanwezig te kunnen zijn;

  4. De organisator zorgt ervoor dat een dierenambulance aanwezig is, of binnen 15 minuten aanwezig kan zijn.

 

 

 

De dierenarts kan bij binnenkomst je hond willen na kijken of het entboekje willen bekijken.

Zie de nieuwe regelgeving Raad van Beheer.

 

Joy in Echt NL met 30 Celsius......

Als je de bon hebt ingewisseld voor een catalogus, loop je het gebouw in en dan...

Overal zie je mensen door elkaar lopen. Sjouwen met tassen vol proviand en spulletjes om hun hond te verzorgen, tafel, benches en stoelen worden meegesleept. En iedereen heeft het druk. 

Zoek nu eerst je bench op [als die er zijn]  kijk daarvoor in de catalogus.

 Als alles op zijn plaats is en je hebt de hond wat te drinken gegeven[niet er in laten staan]zoek je de ring op waar jij moet zijn,kijk hiervoor in het boekje.

Ga er heen met de inschrijfkaart en als de keurmeester/assistent er is kun je deze kaart aan hun afgeven. Vergeet dit vooral niet!!Als er nog ruim tijd over is en de keurmeester was er nog niet kun je even een beetje heen en weer lopen met de hond zodat jij weet of de vloer glad is of niet en dat hij even kan wennen net als jij.

En nu is het afwachten geblazen,wanneer je aan de beurt bent. Je komt nu allemaal mensen tegen die naar of van de showring komen,of de mensen die zenuwachtig om de showring heen staan in afwachting van wat gaat komen.

Laat jezelf niet gek maken,ga ook niet al een uur voor dat je de ring in moet rondlopen met de hond,gun hem rust. Laat hem wel 20 - 10 min. voor dat je de ring in gaat even uit.

Ga eens genieten van de vele kraampjes en de Behendigheid/ schapendrijf --shows die gegeven worden.

Maar let op, laat je hond NOOIT alleen achter!!!!

Houdt jezelf verder op de hoogte wanneer je aan de beurt bent.

Als er nog 10 honden voor zijn ga de hond halen, leg de laatste hand aan zijn vacht en ...ga er voor, straal uit dat jij de mooiste en de beste hond hebt, of hij nu in de prijzen valt of niet!!!!

De showwereld is meestal geen prettige wereld,er komt nog al veel jaloezie,haat,nijd voor. Je moet er dus wel tegen kunnen.

 

 

Hoe wordt je hond nu definitief Nederlands Kampioen?

Een CAC show is een show waar alleen de Nationale Kampioenschapprijs gehaald kan worden. In Nederland dus een Nederlandse CAC, maar in Duitsland b.v. een Duitse CAC. In Duitsland echter krijgen honden uitgebracht in de jeugdklasse nooit een gewone CAC; zij krijgen dan een J-CAC. Met 3 J-CAC's is zo'n hond dan Jugend-zieger.

Om Nederlands Kampioen te worden moet de hond 4 CAC's halen in Nederland, onder 3 verschillende keurmeesters en moet hij/zij ten minste 27 maanden oud zijn voordat de laatste CAC is behaald.

1 Reserve CAC telt voor een kwart (1/4), dus 4 x een reserve is één volle CAC waard.

Een CAC/CACIB show is een show waar de winnende hond ook het CACIB kan krijgen, mits hij/zij ouder is dan 15 maanden. Is de winnende hond jonger dan 15 maanden dan krijgt hij/zij de CAC en gaat veelal de CACIB door naar de hond die gewonnen heeft in de Open of Kampioens Klasse.

Om Internationaal Kampioen te worden moet de hond 4x CACIB hebben gehaald, in drie verschillende landen en onder 3 verschillende keurmeesters.

Ook hier geldt: 1 reserve CACIB telt voor een kwart, dus 4x een reserve CACIB is één volle CACIB waard.

Op een Kampioenschapsclubmatch van de rasvereniging telt het CAC en/of het CACIB dubbel

Op de Winner (Amsterdam) tellen de kampioenschapprijzen ook dubbel.

Heb je echter zowel op de Kampioenschapsclubmatch áls of de Winner de prijzen in de wacht gesleept, dan tellen ze alleen dubbel van één van deze shows.

Op een Clubmatch, georganiseerd door een Kynologen Club worden geen kampioenschapprijzen gegeven. 

Om in aanmerking te komen voor een [reserve]  kampioenstitel dient de hond met tenminste een generatie in een erkend hondenstamboek te zijn geregistreerd.

CAC (nationaal kampioenschap punt) word dus gegeven aan de beste
teef en reu van die dag deze kan uit de open klasse,jongehonden klasse, kampioensklasse of de jeugdklasse komen. 

CACIB (is een internationaal kampioenschap punt) deze gaat naar de beste teef uitgesloten zijn de teefjes uit de jeugdklasse

Wanneer nu de beste teef van die dag wel uit de jeugdklasse komt krijgt zij wel het CAC. Maar nooit het CACIB.
De reserve beste teef komt uit de andere klassen bijv. uit de Kampioensklasse, dan krijgt deze dus het
reserve CAC maar het volledig CACIB.
Voor meer informatie Raad van Beheer bel: 020-66444471  te Amsterdam.

 

Nederlands Jeugdkampioen (per 1 januari 2006)

Om het tentoonstellingsbezoek voor jeugdhonden te stimuleren wordt per 1 januari 2006 de titel "Nederlands Jeugdkampioen", afgekort tot "NJK" ingesteld. Deze titel mag bij inschrijvingen meegenomen worden en kan op de stamboom van eventuele nakomelingen vermeld worden.

 

De titel Nederlands Jeugdkampioen kan worden verleend aan honden die in de jeugdklasse op een Nederlandse CAC en/of CACIB tentoonstelling of Kampioenschapclubmatch drie maal een 1ste plaats met de kwalificatie "Uitmuntend" behaald hebben, onder minimaal twee verschillende keurmeesters. Uitsluitend resultaten behaald vanaf 1 januari 2006 tellen mee. 

 

Bij het behalen en registreren van de titel Nederlands Jeugdkampioen ontvangt de hond automatisch één CAC. De mogelijkheid om vanuit de jeugdklasse een CAC te verwerven blijft gewoon gehandhaafd conform de huidige regels in het KR. 

 

De Raad van Beheer stelt een oorkonde beschikbaar. De kosten voor registratie van de titel en van het CAC en productie en versturen van de oorkonde bedragen € 30,00.

Voor de registratie van de titel en het toezenden van de oorkonde dient de eigenaar het volgende in te sturen:

 

Een aanvraag in te dienen bij de Raad van Beheer;

Kopieën bijvoegen van de drie keurverslagen met kwalificatie en plaatsing met vermelding van data tentoonstellingen/ Kampioenschapsclubmatch en naam keurmeesters.

Kopie van de stamboom; 

Naam en adres van de eigenaar (dit dient overeen te komen met de registratiegegevens/ stamboom).

 

Nederlands Veteranenkampioen (per 1 januari 2006)

Om het tentoonstellingsbezoek voor veteranenhonden te stimuleren wordt per 1 januari 2006 de titel "Nederlands Veteranenkampioen", afgekort tot "NVK" ingesteld. Deze titel mag bij inschrijvingen meegenomen worden en kan op de stamboom van eventuele nakomelingen vermeld worden.

 

De titel Nederlands Veteranenkampioen kan worden verleend aan honden die in de veteranenklasse op een Nederlandse CAC en/of CACIB tentoonstelling of Kampioenschapclubmatch drie maal een 1ste plaats met de kwalificatie "Uitmuntend" behaald hebben, onder minimaal twee verschillende keurmeesters. Uitsluitend resultaten behaald vanaf 1 januari 2006 tellen mee. 

 

De Raad van Beheer stelt een oorkonde beschikbaar. De kosten voor registratie van de titel en productie en versturen van de oorkonde bedragen € 30,00.

Voor de registratie van de titel en het toezenden van de oorkonde dient de eigenaar het volgende in te sturen:

 

Een aanvraag in te dienen bij de Raad van Beheer;

Kopieën bijvoegen van de drie keurverslagen met kwalificatie en plaatsing met vermelding van data tentoonstellingen/ Kampioenschapsclubmatch en naam keurmeesters.

Kopie van de stamboom; 

Naam en adres van de eigenaar (dit dient overeen te komen met de registratiegegevens/ stamboom).

 

 

 

De Raad van Beheer zal deze regels met betrekking tot een aanpassing van de veterinaire keuring betrekken bij de algemene heroverweging en aanpassing betreffende het Kynologisch Reglement.

 

Inschrijven Kampioensklasse (per 1 maart 2006)

Vanaf 1 maart 2006 geven de titels “Engels Kampioen”, "Amerikaans Kampioen” en “Canadees Kampioen” recht op het inschrijven van de hond in de Kampioensklasse op een Nederlandse expositie.

 

Als uitgangspunt geldt dat deze landen inmiddels een bepaalde vorm van samenwerking met de FCI zijn aangegaan plus het feit dat 18 Europese landen deze titels al accepteren voor inschrijving in de Kampioensklasse. Uiteraard geldt ook hierbij dat er bij de inschrijving wel een kopie van het originele kampioenschap moet zijn bijgesloten.

 

 

 

 

Veel gestelde vragen (FAQ)

 

De uitleg op de meest gestelde vragen hebben wij hieronder punt gewijs voor u neergezet.

 

 

Het CAC kan aan de hond uit alle klassen vergeven worden, behalve aan honden die ingeschreven staan in de Babyklas en Puppyklas.

 

Het CACIB kan aan elke hond vergeven worden, behalve aan honden die ingeschreven staan in de Veteranenklas, Jeugdklas, Fokkersklas (deze klas is niet mogelijk op CAC en CACIB tentoonstellingen) Babyklas en Puppyklas.

 

De “Beste van het ras” kan komen uit alle individuele klassen behalve uit de Babyklas en Puppyklas.

 

In de Babyklas en Puppyklas kunnen alleen de volgende kwalificaties worden gegeven; “Veel Belovend”, “Belovend” of “Weinig Belovend”. Alleen de honden de “Veel Belovend” en beste van de klasse worden, dingen mee naar een eventuele “Beste Pup” of “Beste Baby” van de dag.

 

Honden die een “Goed” of "Matig" behalen worden niet geplaatst.

 

Het openstellen van een Kampioensklasse geldt alleen voor Kampioenschapsclubmatches en Clubmatches van rasverenigingen. Dus niet voor een Clubmatch georganiseerd door een Kynologenvereniging. Kampioenshonden mogen op een clubmatch van een Kynologenvereniging uiteraard wel in andere klassen worden ingeschreven.

 

Inschrijven in de Kampioensklasse op een Kampioenschapsclubmatch is niet verplicht. Kampioenshonden mogen ook in andere klassen inschrijven.
 

 

Beste mensen vergeet echter nooit een ding

Every Champion has a beginning!!!

Eer hen die U voor gingen.

 

Nog een leuk boek voor beginners te bestellen

 

Show datums:

Regels en datums in NL.

 

Datum shows Duitsland-CAC-CACIB

http://www.vdh.de/ausstellungen/index.php  German judge list

 

 

Crufts - Dogshow - UK

 

 

 

The Westminster Dogshow - U.S.A.

 

 

 

Het Showen.

Vanaf welke leeftijd kan ik met mijn Border Collie naar een tentoonstelling gaan?
Vanaf de leeftijd van 6 maanden kunt u uw hond inschrijven voor een tentoonstelling.
U dient er echter rekening mee te houden dat uw hond dan nog lang niet uitgegroeid is. Dit zal ook in het keuringsverslag tot uitdrukking komen. Heb bij deze leeftijd dus niet te hoge verwachtingen. Vanaf de leeftijd van 18 maanden zult u een realistischer verslag mogen verwachten van de Ras- keurmeester.
 

 

Het voorbrengen van uw hond is de helft al behaalt.

Let op de kleur van uw kleding in combinatie  met de kleur van Uw hond.

Mijn blauwe Macey show ik het liefst op een lichte kleur blauw of Benche.

Een zwarte hond niet met zwarte kleding showen.

Pak een kleur waar die mooi op afsteekt .

Het is belangrijk dat op het moment dat u de ring betreed u de hond optimaal dient te Showen.

Een ervaren keurmeester zal van het begin de honden bekijken die de ring in lopen.

Om te beoordelen wat de kwaliteit is van honden op dat moment.
Ga dus niet zomaar in de ring vervolgens op uw gemakje op de aan u aangewezen plaats wat passief te gaan staan. Wachten tot de keurmeester u vraagt om tot bij haar te komen. Vanaf het betreden tot het verlaten van de ring mag een goede Show Handler geen enkele concentratieverzwakking hebben.

 

Wat moet u dan wel doen?

 

De deelnemers van de eerstvolgende klas moeten  ± 5 a 10 minuten voor ze de ring betreden al om de ring komen staan.Zodat als het hun buurt is gelijk de ring in kunnen gaan. Als je de ring in gaat let op welk nummer u moet staan.Uw voorganger kan een nummer lager of hoger hebben dan u. De kaart moet zichtbaar op u gedragen worden.

Zorg er voor dat u voldoende plaats hebt om de hond te presenteren en straks een goed ritme te hebben om het gangwerk goed te laten zien. Beste is om even te wachten nadat uw voorganger vertrokken is voordat U zelf vertrekt. Zodat u in het juiste ritme kan blijven lopen tot op de plaats van de denk beeldige lijn waar u en de rest zich moet opstellen. Een voorganger voorbij lopen geeft een slordige indruk want de keurmeester zal onbewust afgeleid worden. Dit hoog uit doen als de voorganger u probeert te hinderen. Dus per zeldzame uitzondering doen.

 


Zorg er voor dat u een goede techniek gebruikt om uw hond te begeleiden zodat de hond opvalt en niet uzelf.
Bij de denk beeldige lijn weer aangeland zet u de hond zo neer dat de keurmeester in een blik uw hond van opzij geheel kan bekijken.

Dubbele handling is verboden.

Het is luiigheid van de handler als er buiten de ring iemand staat te fluiten en te gillen om de aandacht van de hond te krijgen waardoor deze zich attenter presenteerdt. Het is inprincippe het baasje zelf die zich de moeite moet getroosten om datgene wat hij verwacht van zijn hond over te brengen naar de hond. Dat vraagt tijd, geduld en zeer veel oefenen met de hond. Thuis je huiswerk doen dus. Dubbele handling is trouwens verboden en kan het gevolg zijn van een disc.

Plaats de honden niet kris kras door elkaar op de denkbeeldige lijn.Dit is zeer slordig en wordt niet geapaiseerd door de keurmeester. Wanneer er beginnende handlers in de ring staan en hun honden overal kris cros staan.

Richt u op de eerst geplaatste hond in de rij.  Laat de hond daar rustig staan maar niet rustend. Mocht de rij erg lang zijn mag hij zitten Maar liever niet. Consenteert u zich op de keurmeester en ga niet zitten kleppen met de buurman. Hou dus de keurmeester nauwlettend in het oog zodat u uw hond onmiddellijk in de perfecte houding kunt zetten indien keurmeester uw richting uitkijkt. Het is de plicht van de ringhulp of de keurmeester een klas van meer dan tien Show Handlers in een klas op te splitsen in twee of meerder groepen. Een keurmeester met voldoende plichtsbesef zal dit in ieder geval doen. Maar het is heel vermoeiend wanneer er meer dan tien Handlers in de ring staan is het toch niet vol te houden om een hond de hele tijd onder controle te houden. 
Zoals iedereen weet zijn er keurmeesters die onvoldoende aandacht schenken aan het keuren. Deze zijn in feite niet bekwaam om een keuring goed uit te voeren ook al kennen deze keurmeesters de standaard van het ras zoals zijn broekzak. Schrijf anders niet bij deze mensen in.

Wanneer het zover is en de keurmeester vraagt om de hond vóór te presenteren zorg er dan voor dat u dat op de juiste manier doet. Op een voldoende afstand van de tafel vandaan, haaks tegenover de tafel en de hond in de juiste balans. Zorg er ook voor dat u niet tussen de hond en de keurmeester gaat staan. Zorg er voor dat de keurmeester de hond goed kan zien en betasten. Hinder de keurmeester niet met tussen de hond en de keurmeester te blijven staan. Ga aan de andere kant staan zodat de keurmeester de volledige vrijheid heeft om de hond te keuren. Wanneer de keurmeester de tanden van de hond wil bekijken doe dit dan zelf. 
Na het betasten van de hond zal de keurmeester U vragen een figuur te lopen. De meest gevraagde figuren zijn; “op en neer lopen” en een “driehoek”.

Waarom moeten er figuren gelopen worden?

“Op en neer” wordt gevraagd om het gangwerk van de hond van achter en van voor te beoordelen. En of de hond wijd genoeg is voor en achter. Ook de pols gewrichten worden zo bekeken. De “driehoek” wordt gevraagd om het gangwerk langs achter, een kant van het zijaanzicht en de voorkant van de hond te bekijken. Tracht deze figuren correct uit te voeren. Geeft de keurmeester de kans het gangwerk van de hond te beoordelen. Ga dus niet voor de hond lopen. Niet u maar de hond moet gekeurd worden.

Loop niet zigzag rond maar maar maak mooie rechte lijnen. Loop nooit een cirkel uw hond zal zich zijn lichaam verkeert draaien met een kromme rug en zwiepende polsen laten zien...

Probeer dus een mooi "driehoek" te lopen. De keurmeester krijgt alleen maar een slechte indruk wanneer hij een Show Handler bezig ziet die niet in staat is de figuren goed te lopen. Dit kost u kostbare beoordeling punten.....

Na het lopen van de figuren zal de keurmeester u terug verwijzen naar de denkbeeldige lijn. Denk nu niet dat het afgelopen is maar presenteer de hond optimaal op deze denkbeeldige lijn. En wacht de verdere keuring geduldig af. Tijdens de verdere keuring van de andere honden zal een goede keurmeester af en toe een blik werpen door zijn ring. Bij een niet te lange rij honden....kunt u uw hond zich laten presenteren. Zodat  je een mooie hond laat zien en u niet verrast wordt. Zet hem zo neer dat de witte kraag als hij een gebroken en een hele kraag heeft goed te zien is. dat kan betekenen dat uw hond de andere kant op kijkt.

 

Na de individuele keuring gebeurt het wel eens dat de keurmeester alle honden achter elkaar een cirkel laat lopen. Of een voor een nog eens een rechte lijn laat lopen. Als het gevraagd wordt hou dan voldoende afstand ten overstaan van uw voorganger zodat u voldoende ruimte hebt om de hond in het juiste ritme te laten lopen.


Nadat de plaatsingen bekendgemaakt zijn zal er maar ene echt gelukkig zijn en dat is diegene die de eerste plaats heeft behaald. Laat uw ongenoegen niet blijken in de ring. En wees zo sportief om de winnaar te feliciteren. Ook als u er niet mee eens bent. Geloof me dat zal u vaak gebeuren.

 

Ga waardig uit de ring door de hond aan iedereen die het wil zien nog een laatste maal te tonen. U kunt nooit weten wie er langs de ring staat te kijken.

 

En geloof me er wordt heel wat bevooroordeeld en verkeert gekeurd.

Mensen die bevriend zijn met de keurmeester.

Hoofd hoog en bij diegene gewoon nooit meer inschrijven is het enige dat helpt.